Har du lyst på ein spennande sommarjobb? Setesdalsmuseet søkjer etter museumsvertar.
Den gamle stallen frå Heimtveiten i Bykle er no ferdig restaurert på Norsk folkemuseum. Sjå filmen frå restaureringsarbeidet.
Gamle tradisjonar vert tekne var på for ettertida. Setesdalsmuseet dokumenterer beltevev.