BYKLE
VALLE
BYGLAND
EVJE OG HORNNES
IVELAND
logo setesdalsmuseet
blank design
blank design blank design blank design blank design blank design

blank design
blank design
blank design
Soldatar i utstillinga på forsvarsmuseet.

I juni 2006 opna det nye Evjemoen Forsvarsmuseum. Dette er einaste hærmuseet mellom Bergen og Oslo, og har både lokalhistorisk innfallsvinkel med utvikling av Evjemoen, samt generell innfallsvinkel med forsvaret i utvikling og endring gjennom 100 år, i både fredstid og krigstid. Her er originale uniformer frå dei ulike tidsepokane, utstyr og våpen samt ei svært rik biletsamling.
Museet byr på viktig lokal- og regionalhistorie, og er ikkje minst spanande for alle dei som har vore tilsett eller tenestegjort på Evjemoen.

Museet har dessutan ei flott utstilling om stortingsmann og statsminister Jørgen Løvlands liv og arbeid. Denne vart opna til 100-årsjubileet våren 2005 :

 

 Lita tekst om Jørgen Løvlandutstillinga
 

 

 blank design blank design

Setesdalsmuseet
Postboks 24
N-4748 Rysstad
Tlf.: (+47) 37 93 63 03
Faks: (+47) 37 93 63 23
post@setesdalsmuseet.no

blank design
Design: Kjetså Design AS Teknisk løysing: Nettkroken AS