BYKLE
VALLE
BYGLAND
EVJE OG HORNNES
IVELAND
logo setesdalsmuseet
blank design
blank design blank design blank design blank design blank design

blank design
blank design
blank design
Hovudbygning og stolpehus på museet.

Evje og Hornnes Geomuseum er eit bygdemuseum som husar mangt og mykje. Mellom gamle bondegjenstandar finn du Setesdals eldste apotek, skulestoge, skomakerutstyr, rokk og vev, fleire flotte mineralsamlingar med både norske og utanlandske mineralar. Det finst til og med utstyr som sjølvaste Marie Curie skal ha nytta i sitt arbeid med radioaktivt materiale tidleg på 1900-talet.

Rosemåling av Birgit Spikkeland m.fl.

 Evje og Hornnes Geomuseum
 har ei eiga samling med
 rosemåling utført av dei
 lokale kunstnarane Oskar
 
Kjetså og Birgit Spikkeland.

 

 
Utstilling av mineral på Fennefoss.  

 Evje og Hornnes Geouseum
 set fokus på norske min-
 
eral gjennom utstilling av
 ei storslegen samling av
 lokale steinartar. Særleg
 er dei mange smykke-
 steinane er uvanlege i
 norsk samanheng.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 blank design blank design

Setesdalsmuseet
Postboks 24
N-4748 Rysstad
Tlf.: (+47) 37 93 63 03
Faks: (+47) 37 93 63 23
post@setesdalsmuseet.no

blank design
Design: Kjetså Design AS Teknisk løysing: Nettkroken AS