BYKLE
VALLE
BYGLAND
EVJE OG HORNNES
IVELAND
logo setesdalsmuseet
blank design
blank design
blank design blank design blank design blank design blank design
blank design
Om samlingane

 Boks til barbersaker frå Iveland
Barberstokk frå Iveland (iv04051).

 Sleggje frå samlingane i Iveland.
Sleggje frå Evje og Hornnes (ehm04002).

 Loddar frå Setesdalsmuseet
Loddar (tåhetter) frå Valle (s10411).

 Vindekinne frå Bygland
Vindekinne frå Bygland (by00882).

 Kjevle frå Bykle
Kjevle frå Bykle (kb0062).

Setesdalsmuseet har samlingar i fem kommunar: Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Samlingane er fordelte på i alt 10 ulike museumssignaturar som har opphavet sitt i museumsstrukturen i distriktet vårt før konsolideringa, dvs. før alle musea vart samla under namnet Setesdalsmuseet.

Statistikken pr 31.12.2007 syner at museet då hadde i alt nær 30000 kulturhistoriske gjenstandar, ikring 6400 mineralprøver og tett på 53000 foto. Ein stor del av desse gjenstandane er lagra i sentralbygget museet har på Rysstad, men det er også samlingar kring i kommunane. Som så mange andre museum slit også me med mangel på magasinplass, noko som fører med seg dårlege lagringstilhøve mange stader.

Grunnstamma i samlingane er ting frå den gamle bondekulturen. Det var det som var i fokus då museumsarbeidet byrja, og har hange som ein nasjonalromantisk merkelapp på dalen sett utafrå heilt opp til våre dagar.

Evje og Hornnes har i tillegg til dette også ei stor samling av mineralar av ulike slag, og det er verdfulle samlingar frå gruvedrifta som har vore i kommunen. Mykje inventar og utstyr frå det gamle apoteket på Evje er teke vare på, dei gamle grendeskulane er godt representerte, og på Evjemoen er det eit eige forsvarsmuseum.

Ser me på dei ulike kulturhistoriske samlingane med tanke på kommunane dei høyrer heime i, kan me setje opp desse tala:

Bykle 1124
Valle 13711
Bygland 4330
Evje og Hornnes 7573
Iveland 3033

 

DET ER MYKJE RART I SAMLINGANE.....blank design blank design
Setesdalsmuseet
Postboks 24
N-4748 Rysstad
Tlf.: (+47) 37 93 63 03
Faks: (+47) 37 93 63 23
post@setesdalsmuseet.no


blank design

Kontortid:
08.00 - 15.30 Mån - Fre

Opningstid utanom sesong:
10.00 - 15.00 Mån - Fre
og etter avtaleblank design

horn
Drikkehorn frå mellomalderen, Åmli i Valle
Etter tradisjonen kjem dette hornet frå ein av stutane som segnfiguren Mugge Byklum køyrde tømmeret med då han bygde Muggslopt i Bykle.

blank design

setesdal
Mufle frå Langeid i Bygland
Til setesdalsdrakta høyrer det med mange ulike plagg. Eitt av desse er muflane; fargerikt broderte vottar som nådde om lag midt på handa.

blank design

Ansvarleg redaktør:
Anna Stella Karlsdottir
Design: Kjetså Design AS Teknisk løysing: Nettkroken AS