BYKLE
VALLE
BYGLAND
EVJE OG HORNNES
IVELAND
logo setesdalsmuseet
blank design
blank design blank design blank design blank design blank design

blank design
blank design
blank design

Sommaren 2017

 

Ope dagleg 22. juni - 15. august.

 Tid: kl. 11 - 17.

Etter avtale kan museet utanom ordinær opningstid opnast for skuleklassar, turistbussar, grupper for guiding m.v. 

Ring for å gjere avtale, eller send oss ein e-post.blank design blank design

Setesdalsmuseet
Postboks 24
N-4748 Rysstad
Tlf.: (+47) 37 93 63 03
Faks: (+47) 37 93 63 23
post@setesdalsmuseet.no

blank design
Design: Kjetsň Design AS Teknisk l°ysing: Nettkroken AS