BYKLE
VALLE
BYGLAND
EVJE OG HORNNES
IVELAND
logo setesdalsmuseet
blank design
blank design blank design blank design blank design blank design

blank design
blank design
blank design
Utsikt mot Bykil

Huldreheimen er eit bygdetun samla av dr. Anton Raabe og skodespalerinne Tore Segelcke. Alle husa er flytte til staden, og av 6 bygningar er 3 frå Bykle og 3 frå Valle/Hylestad. I borgarleg nasjonalromantisk ånd skapte dei seg eit ferieparadis slik dei sjølve sa det, og ynskte samstundes å ta vare på gamal setesdalskultur som var i ferd med å forsvinne. Tunet er slik sett ikkje eit gardstun, men ei samling av enkeltbygningar og -gjenstandar. Huldreheimen vart gitt i gåve til Bykle kommune i 1948.
   Huldreheimen består av ei årestoge (ca 1500) frå Tveiten i Valle, ei støylsbu frå Heddestøyl i Finndalen, Valle, Margitsloptet (ca 1600) frå Jåro i Bykle, stolpehus (ca 1600) frå Uppstad, eit loft, Ryningsloptet (truleg 1300-1400) og eit kvernhus (ca 1700) frå Nesland i Bykle.

Bykle kommune har vedlikehalde samlinga, men ingenting har vorte endra. Huldreheimen står som den gjorde då Raabe og Segelcke brukte den

 blank design blank design

Setesdalsmuseet
Postboks 24
N-4748 Rysstad
Tlf.: (+47) 37 93 63 03
Faks: (+47) 37 93 63 23
post@setesdalsmuseet.no

blank design
Design: Kjetså Design AS Teknisk løysing: Nettkroken AS