BYKLE
VALLE
BYGLAND
EVJE OG HORNNES
IVELAND
logo setesdalsmuseet
blank design
blank design
blank design blank design blank design blank design blank design
blank design
Utstillingar

 Glimt frå utstillingane

  "So gjekk me kledde i Råbyggjelaget"

Råbyggjelaget er eit gamalt namn på dei indre bygdene i Aust-Agder. Utstillinga fokuserer på drakt og kultur i dei bygdene frå Bykle øvst oppe til Iveland og Vegusdal i sør. Utstillinga er bygt opp rundt eit steingjerde, og det første som møter dei besøkande når dei kjem er Paal-Helge Haugen sitt dikt "Steingjerde". Haugen er sjølv frå Valle, og diktet er spesielt på den måten at teksta visualiserer det gamle kulturlandskapet, samstundes som det fokuserer på viktige sider ved det gamle bondesamfunnet, om slit og samhald.

Utstillinga er bygt opp rundt tablå med ulike tema frå kvardagsliv til livshøgtider. Drakttradisjonen i Setesdal er ubroten. Samstundes som dei siste brukte drakta til kvardags, var det mange som hadde teke dalekleda i bruk til høgtider - konfirmasjon, bryllaup og 17. mai. Difor er det mykje ulikt i detaljane. Fargeval og mønster endra seg frå bygd til bygd.

Draktskikken var heller ikkje den same i heile regionen. Øvst oppe i dalen, i Fjellgardane, var drakta inspirert frå Telemark. I sør var det kysten som gav mest inspirasjon. Der var drakttradisjonen mest i ferd med å smuldre opp då dei første fotografia vart tekne i andre halvdel av 1800-talet. Men det var framleis dei som heldt tradisjonen ved like, og i monteren er det vist fram fleire draktelement som m.a. har tilhøyrt mor og bestemor til seinare statsminister Jørgen Løvland.

Utstillinga viser også filmen "Eit anna Setesdal" som er er produsert av Ingemar Brokka Rike frå Valle, og viser at setesdølane også hadde eit breiare perspektiv på liv og levnad. Fokus vert sett på setesdølane si store interesse for det nasjonale, og den store rolla nokre dølar spela i oppbygginga av nasjonen Noreg for godt 100 år sidan.

 

 Varselskilt for kraftverket.

  KRAFTVERKSUTSTILLINGA

Denne utstillinga viser Setesdal før og etter kraftutbyggjinga. Vi får eit lite innblikk i korleis vasskraft vart utnytta før elektrisiteten kom, og korleis kraftutbyggjinga gjekk i fleire trinn fram til det moderne nettet i dag med tunnellar, pumpestasjonar og kontrollstasjonar i Valle og Bykle kommune. Utstillinga viser òg korleis kraftutbygging og elektrisitet påverka dagleglivet til setesdølane både i positiv og negativ forstand.
Utstillinga er særs godt eigna for elevar i ungdomsskulen, men er òg spanande for både yngre og vaksne.

 

 Interiør

  

DIKTARSTOGA - Hans Henrik Holm

Diktaren Hans Henrik Holm (1897-1984) var sterkt knytt til Setesdal og vitja ofte dalen. Han let seg inspirere både av språk og folkeliv, tradisjon og kultur. På leit etter den norske folkesjela meinte han det var mykje å hente i Setesdal. Vi har ein kopi av diktarstoga hans i ei loftsleilegheit i Karl Johans gate i Oslo. Stoga er ikkje stor, men har ei spesiell stemning stappfull av litteratur, kunstverk og ulike bondegjenstandar frå reisene han gjorde.

 

 

 Utstillinga med materiale etter Jon Løyland.

  

LØYLANDSLOFTET - EI SKATTEKISTE

Løylandsloftet stod på Bygland og husa den storarta samlinga til Jon og Gyro Løyland. Forutan stakk, skinnfu og alt tenkjande tilbehør til drakta ser ein alt frå gamalt verkty til bruksgjenstander frå gamal tid.

 

 

 

 

   


blank design blank design
Setesdalsmuseet
Postboks 24
N-4748 Rysstad
Tlf.: (+47) 37 93 63 03
Faks: (+47) 37 93 63 23
post@setesdalsmuseet.no


blank design

Kontortid:
08.00 - 15.30 Mån - Fre

Opningstid utanom sesong:
10.00 - 15.00 Mån - Fre
og etter avtaleblank design

horn
Drikkehorn frå mellomalderen, Åmli i Valle
Etter tradisjonen kjem dette hornet frå ein av stutane som segnfiguren Mugge Byklum køyrde tømmeret med då han bygde Muggslopt i Bykle.

blank design

setesdal
Mufle frå Langeid i Bygland
Til setesdalsdrakta høyrer det med mange ulike plagg. Eitt av desse er muflane; fargerikt broderte vottar som nådde om lag midt på handa.

blank design

Ansvarleg redaktør:
Anna Stella Karlsdottir
Design: Kjetså Design AS Teknisk løysing: Nettkroken AS