BYKLE
VALLE
BYGLAND
EVJE OG HORNNES
IVELAND
logo setesdalsmuseet
blank design
blank design
blank design blank design blank design blank design blank design
blank design
Skuletilbud

 

Setesdalsmuseet har eit variert tilbod av undervisningsopplegg som vi tilbyr barnehagar og skular - grunnskular og vidaregåande skular - i Setesdal. Tilbodet vert gjeve ute på museumsanlegga, på skulane eller på museet på Rysstad. For somme tilbod set årstid og vêr grenser for kva som er mogeleg å få til. Ut over det tilpassar vi gjerne opplegga etter dykkar behov og ønskje.


I tilfelle det vert endringar i løpet av året vil dette verte annonsert på heimesida vår.

  Skuletilbod 2016/17

Til nokre av tilboda er det utarbeidd eigne elevhefte. Desse kan lastast ned digitalt:

Kom skal vi klippe sauen

Draktskikk. Frå vogge til grav

For meir informasjon, kontakt museumspedagog Johanne C. F. Hortemo .blank design blank design
Setesdalsmuseet
Postboks 24
N-4748 Rysstad
Tlf.: (+47) 37 93 63 03
Faks: (+47) 37 93 63 23
post@setesdalsmuseet.no


blank design

Kontortid:
08.00 - 15.30 Mån - Fre

Opningstid utanom sesong:
10.00 - 15.00 Mån - Fre
og etter avtaleblank design

horn
Drikkehorn frå mellomalderen, Åmli i Valle
Etter tradisjonen kjem dette hornet frå ein av stutane som segnfiguren Mugge Byklum køyrde tømmeret med då han bygde Muggslopt i Bykle.

blank design

setesdal
Mufle frå Langeid i Bygland
Til setesdalsdrakta høyrer det med mange ulike plagg. Eitt av desse er muflane; fargerikt broderte vottar som nådde om lag midt på handa.

blank design

Ansvarleg redaktør:
Anna Stella Karlsdottir
Design: Kjetså Design AS Teknisk løysing: Nettkroken AS