hei Setesdalsmuseet -
BYKLE
VALLE
BYGLAND
EVJE OG HORNNES
IVELAND
logo setesdalsmuseet
blank design
blank design
blank design blank design blank design blank design blank design
blank design

Arkiv:
År: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Måned:

Siste 10 fra Aktuelt


04.02.2016
Har du lyst til å verte matros på dambåten Bjoren?
Bjoren søkjer mannskap for sesongen og åra framover. Kontakt kaptein Sven Robert Kleppe på tlf. 995 18 203 og høyr meir om kva arbeidet inneber.

Vil du verte matros på Bjoren?

 

Dampbåten Bjoren er eit flytande, kulturhistorisk minnesmerke som kvar sommar gjev ugløymelege opplevingar til dei som blir med på tur.

 Som mannskap om bord vert det kravt personar med sikkerheitskurs. Det er sjølvsagt ein fordel om den som søkjer alt har dette. Om ikkje må du som søkjer vere viljug til å take dette. Anna opplæring vert gjeve på båten. Vi treng folk alt frå sommaren 2016.

 Vi søkjer no primært etter matrosar, og den som søkjer må sjå føre seg at han/ho har lyst til å vere med også i åra framover.

 Det vert sett opp vaktlister som vert tilpassa eventuelt andre oppgåve den enkelte måtte ha. I tillegg er det muleg å bestille båten for chartertur, og då kan det vere behov for mannskap på relativt kort varsel.

 Båten seglar frå midt i mai til og med august månad.

 Løn etter avtale.

 For meir informasjon kontakt kaptein Sven Robert Kleppe på tlf. 995 18 203.

 Søknad kan sendast til post@setesdalsmuseet.no innan 26. februar,

eller   Setesdalsmuseet
         Postboks 24 
         4748 Rysstad


 


blank design blank design
Setesdalsmuseet
Postboks 24
N-4748 Rysstad
Tlf.: (+47) 37 93 63 03
Faks: (+47) 37 93 63 23
post@setesdalsmuseet.no


blank design

Kontortid:
08.00 - 15.30 Mån - Fre

Opningstid utanom sesong:
10.00 - 15.00 Mån - Fre
og etter avtaleblank design

horn
Drikkehorn frå mellomalderen, Åmli i Valle
Etter tradisjonen kjem dette hornet frå ein av stutane som segnfiguren Mugge Byklum køyrde tømmeret med då han bygde Muggslopt i Bykle.

blank design

setesdal
Mufle frå Langeid i Bygland
Til setesdalsdrakta høyrer det med mange ulike plagg. Eitt av desse er muflane; fargerikt broderte vottar som nådde om lag midt på handa.

blank design

Ansvarleg redaktør:
Anna Stella Karlsdottir
Design: Kjetså Design AS Teknisk løysing: Nettkroken AS